Sponsortocht

 

Van
Rotterdam naar Luino (Italië)

 

  

Voor: Stichting OpenDoors (project 'Take my hand')

Wanneer: Zomer 2016

Wie: Ben Kok, Christian Moree en Niels v't Noordende 

 

Wat doet de stichting OpenDoors?

Al zestig jaar staat OpenDoors op de bres voor vervolgde christenen. Dat
doen we onder meer door de verspreiding van Bijbels en christelijke boeken en
door op te roepen tot gebed voor de vervolgde kerk.

Vervolgde christenen vragen bovendien om praktische hulp. Met uw hulp
stellen we christenen in staat om sterk te staan, hun samenleving op te bouwen
en om te zien naar hun omgeving.

 

Wat houd het project in?

Het openbaar onderwijs in Egypte is van slechte kwaliteit. Klassen zitten
overvol en onderwijzers zijn over het algemeen gebrekkig opgeleid. Christenen
worden veelal gezien als tweederangsburgers. Kinderen uit christelijke gezinnen
ervaren dat ze op school niet gelijk behandeld worden. Ze worden bijna
standaard achter in de klas gezet. Het resultaat is dat deze kinderen de school
verlaten terwijl ze nauwelijks kunnen lezen of schrijven. Ouders kunnen het
onderwijs niet betalen en stimuleren hun kinderen niet naar school te gaan,
omdat ze zelf ook gebrekkig onderwijs heb- ben gehad. Kinderen kampen daardoor
met een laag gevoel van eigenwaarde en hebben weinig zelfvertrouwen. Verder
kunnen ze geen Bijbel lezen en begrijpen ze niet goed wat hun identiteit als
christen is.

Kinderen die voortijdig met school stoppen krijgen drie keer per week
onderwijs en begeleiding. De studie duurt twee jaar. Door middel van een lees-
en schrijftest bekijken veldwerkers welke kinderen het hardst een
onderwijsprogramma nodig hebben. Tijdens de lessen leren zij ook de Bijbel te
lezen. Daarnaast helpen veldwerkers de kinderen eigenwaarde te geven en hun zelfvertrouwen
te vergroten.

 

Waar kunt u ons mee helpen?

Allereerst wil ik nogmaals een keer aangeven dat de verwachte opbrengst van
de sponsortocht niet voor ons is maar enkel voor de stichting OpenDoors. Voor
deze tocht zijn voorbereidingen van groot belang en hebben wij een aantal
dingen nodig wat wij niet tot onze beschikking hebben, maar waar u ons
misschien wel aan kan helpen. Zo hebben wij nog nodig: sportieve fietsen,
camper, voedsel,

Naast deze praktische dingen waar u ons ontzettend mee kan helpen is ons
uiteindelijke doel natuurlijk zoveel mogelijk geld op halen voor het project
'Take my hand'.  Wij vragen u dan ook uw
hart te laten spreken en te denken aan de vervolgde christen kinderen en ons doel
te willen steunen. U kunt ons steunen aan de hand van de volgende sponsormogelijkheden.

 

                                              Sponsormogelijkheden

 


 

Sponsoring


 


 

1           


 


 

2


 


 

3


 


 

4


 


 

Bedrijfslogo website


 


 

x


 


 

x


 


 

x


 


 

x


 


 

Bedrijfslogo Facebookpagina


 


 

x


 


 

x


 


 

x


 


 

x


 


 

Bedrijfslogo overig*


 
 


 
 


 
 


 
 


 

x


 


 

Bedrijfslogo Blog/video


 


 
 
 


 

x


 


 

x


 


 

x


 


 

Bedrijfslogo Kleding


 
 


 
 


 

 


 


 

x


 


 

x


 

 

Kosten


 

 

€150,-   


 

 

€250,-      


 

 

€350,-


 

 

     €450,-


 

 

*bedrijfslogo overig. Bij deze optie wordt uw bedrijf
gezien als een van onze hoofdsponsors. Uw bedrijfslogo wordt overal duidelijk
zichtbaar. Op onze presentaties, spandoeken flyers e.d.

Keuze 1:

Al onze sponsors komen op onze website te staan.
Echter wanneer u voor deze mogelijkheid kiest, dan komt uw logo op een
prominente en opvallende plek op de website. 
Zodat een ieder die de site bezoekt, niet om uw bedrijf heen kan. Tevens
komt uw bedrijfslogo op onze Facebookpagina te staan.

Keuze 2:

Al onze sponsors komen op onze website te staan.
Echter wanneer u voor deze mogelijkheid kiest, dan komt uw logo op een
prominente en opvallende plek op de website. 
Zodat een ieder die de site bezoekt, niet om uw bedrijf heen kan. Tevens
komt uw bedrijfslogo op onze Facebookpagina te staan.

 

Bij deze optie komt naast het logo op de website en de
Facebookpagina, ook uw logo komt op onze blog/video te staan.  Duidelijk en opvallend gaat zo uw 2 weken
lang door Europa richting het bekende vakantieland Italië.

Keuze 3

Al onze sponsors komen op onze website te staan.
Echter wanneer u voor deze mogelijkheid kiest, dan komt uw logo op een
prominente en opvallende plek op de website. 
Zodat een ieder die de site bezoekt, niet om uw bedrijf heen kan. Tevens
komt uw bedrijfslogo op onze Facebookpagina te staan.

Nog meer opvallen als sponsor? Dan is dit een goede
optie. 2 weken lang gaat zo uw logo door Europa. Zowel op de bus als op onze
kleding. Bij iedere foto de gemaakt wordt, komt ook uw logo in beeld.

 

Keuze 4

Al onze sponsors komen op onze website te staan.
Echter wanneer u voor deze mogelijkheid kiest, dan komt uw logo op een
prominente en opvallende plek op de website. 
Zodat een ieder die de site bezoekt, niet om uw bedrijf heen kan. Tevens
komt uw bedrijfslogo op onze Facebookpagina te staan.

Gezien worden als een hoofdsponsor van dit geweldige
project is natuurlijk iets wat elk bedrijf graag zou willen. Uw bedrijf
zichtbaar op: de website, facebookpagina, bus, kleding, posters, in
presentaties, spandoeken e.d. dat is natuurlijk geweldig! (Wees snel want, hier
zit een maximum aan) 

Keuze 5

-                    
Heeft u als bedrijf een goed
idee, waarmee u ons project zou kunnen steunen? Dan horen wij dat graag!

-                    
Verder in dit document zit een
lijst van zaken die wij nog nodig hebben, misschien kunt u ons daarmee helpen.

-                    
Uiteraard bent u vrij wat u aan
het project wil schenken, dus een vrije gift is altijd hartelijk welkom!

Mocht u als bedrijf zelf, kleding of stickers van uw
bedrijfslogo hebben en u deze aan ons wil afstaan, dan horen wij dat graag, dat
scheelt weer in evt. kosten die wij zouden moeten maken en komt dat de
opbrengst van het project ten goede.

 

Uw sponsoring doneren?!

 

Wij hebben voor deze sponsoractie een aparte persoonlijke rekening geopend, waar u uw sponsoring op kunt doneren. Wij hebben voor een aparte persoonlijke rekening gekozen, om administratieve rompslomp te voorkomen. Deze rekening staat volledig in teken van de sponsoractie voor Open Doors, maar zal ook dienen om kosten(t.b.v. Open Doors) te dekken.   

U kunt doneren op:  NL61RABO0110085906  t.n.v.: B. Kok Of via de volgende link: https://www.opendoors.nl/geef/4284543/  

Daarnaast is het als bedrijf ook mogelijk om te doneren zodat u belastingaftrek kunt doen. U kunt uw sponsoring overmaken naar: 

NL08 INGB 000 007733 KVK: 41035175  

 

Wij willen u, in samenwerking met Open Doors, alvast hartelijk bedanken voor het steunen van het project: ‘Take My Hand’.  

 

Met vriendelijke groet,  

Christian Moree, Ben Kok & Niels van’t Noordende